Obchodní podmínky

1. Rezervace pobytu

  • Rezervace jsou přijímány: internetovým formulářem, e-mailem zákazník obdrží potvrzení rezervace a dispozici k zaplacení zálohy.


2. Způsob platby

  • Po potvrzení rezervace požadujeme zaplacení zálohy v dohodnuté výši. Záloha je splatná do 5 dnů od potvrzení rezervace. Po přijetí zálohy zašleme e-mailem potvrzení o převzetí.


3. Storno podmínky

14 dní před poskytnutím první služby

  • 50% z ceny objednaných služeb


7 dní před poskytnutím první služby

  • 70% z ceny objednaných služeb


3 dny před poskytnutím první služby

  • 100% z ceny objednaných služeb


4. Zrušení rezervace

  • Rezervaci lze zrušit pouze písemnou formou e-mailem nebo na tel. +420 602 77 60 52.


5. Reklamace

  • Zákazník je povinen své požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen upozornit na závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb tak, aby mohly být řešeny na místě. Pokud to není možné, sepíše zákazník písemnou reklamaci. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu škody, kterým by mohl včasným podáním zabránit.


Penzion pod Kraví horou
v Bořeticích
hodnocení