Obchodní podmínky

1. Rezervace pobytu

  • Rezervace jsou přijímány: internetovým formulářem nebo e-mailem. Zákazník obdrží potvrzení rezervace a dispozici k zaplacení zálohy. Rezervace je platná až po obdržení úhrady zálohy.


2. Způsob platby

  • Po potvrzení rezervace požadujeme zaplacení zálohy v dohodnuté výši, obvykle ve výši 50 % objednaných služeb. Záloha je splatná do 5 dnů od potvrzení rezervace. Po přijetí zálohy zašleme e-mailem potvrzení o převzetí.


3. Storno podmínky platné při zrušení objednávky služeb hostem

do 14 dní před poskytnutím první služby

  • Storno poplatek 50 % z ceny objednaných služeb


od 14 do 7 dnů před poskytnutím první služby

  • Storno poplatek 70 % z ceny objednaných služeb


od 7 do 3 dnů před poskytnutím první služby

  • Storno poplatek 100 % z ceny objednaných služeb


4. Zrušení rezervace

  • Rezervaci lze zrušit pouze písemnou formou e-mailem.
  • V případě předčasného ukončení či přerušení objednaných služeb bez zavinění na straně poskytovatele nevzniká povinnost vrátit zaplacenou cenu služeb, ani její poměrnou část.
  • Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany poskytovatele.
5. Reklamace

  • Zákazník je povinen své požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen upozornit na závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb tak, aby mohly být řešeny na místě. Pokud to není možné, sepíše zákazník písemnou reklamaci. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu škody, kterým by mohl včasným podáním zabránit.


Penzion pod Kraví horou
v Bořeticích
hodnocení